The land of Gold
Southern Laos Charming by nature

Attapeutourism

Click here to edit subtitle

ICT News

ພະນັກງານລັດ ແລະພາກທຸລະກິດ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ຍົກລະດັບດ້ານການບໍລິການຮ້ານອາຫານ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ

ໂດຍ: ມາທິບ

          ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017 ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ອັດຕະປື ລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະຮ້ານອາຫານ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານ ແລະກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ ກົງຈັກ ສີສະຫວາດ ຄະນະພະແນກ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ

ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ມີ ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ພົມມະແສງ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ, ມີນັກວິທະຍາກອນຈາກຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ນັກສຳມະນາກອນຈາກເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນພາຍໃນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

        ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ບັນດານັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນ

ຖານ

ການບໍລິການ


ພັກແຮມ, ການບໍລິການກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິຊາແມ່ເຮືອນ ເຊິ່ງຊຸດ


ຝືກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຝືກລວມທັງພາກທິດສະດີ ແລະພາກແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ

ໄປພ້ອມໆ


ກັນ, ເວົ້າລວມແລ້ວທົ່ວເມືອງ ສະໜາມໄຊ ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານອາຫານທັງໝົດ 17 ແຫ່ງ ແລະມີເຮືອນພັກແຮມທັງໝົດ 3 ແຫ່ງ.

      ທ່ານ ກົງຈັກ ສີສະຫວາດ ຄະນະພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ວຽກງານການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນເປັນວຽກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ

ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ເຊິ່ງປັດດຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນວຽກ

ງານໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ,ຖ້າຫາກມີການປັບປຸງ ແລະພັດທະນາວຽກງານຂອດ

ການບໍລິການໄດ້ດີຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍ

ໄດ້ຈາກການບໍລິການນັບມີື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.